Næste udsendelse:
...
Onsdag d. 5. august 2015
Tegnsprog.tv stilles i bero